wolumizery azotowe

wolumizery azotowe

wolumizery azotowe



Wolumizery azotowe

Odżywki powodujące większe nagromadzenie tlenu oraz substancji odżywczych w mięśniach poprzez zwiększenie przepustowości naczyń krwionośnych